МОДЕЛИ НА СЛУШНИ АПАРАТИ

Во преставништвата на Аудитива може да изберете различни модели на слушни апарати со потпис на реномираниот бренд Oticon, кои задоволуваат сечии критериуми.Во зависнот од анатомијата на Вашето уво,степенот на оштетување на слух и личните афинитети, може да се одлучите за следните модели: