EDUMIC

Безжичен далечински микрофон и уред за пренос на звук.

ДОСТАПНИ БОИ:
EduMic

EduMic е разновиден додаток за слушни апарати. Во режим, далечинскиот микрофон Ви помага кога одалеченоста и бучавата Ви отежнуваат да ја слушнете личноста која Ви зборува- во училница, на работа, за време на спорт и др. EduMic истотака може да се приклучи на уреди преку стандардните 3,5 mm приклучоци за слушалки, за безжичен пренос на звук на Oticon Bluetooth слушни апарати. Истотака може да го превзема звукот од системските јамки кои се поставени на јавни места.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: EDUMIC

    Ria 2