ПРОВЕРКА НА СЛУХ-БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА ONLINE

Ако се прашувате како да го проверите слухот-на правото место сте. На нашиот сајт во неколку чекори можете да го проверите својот слух и да добиете резулатати по мејл. Погледнете што опфаќа проверката на слух, како се изведува, што Ви кажуваат резултатите и уште сега започнете бесплатен тест за проверка на слухот!

Provera sluha

1. ПОДЕСЕТЕ ГО ЗВУКОТ ИЛИ ПРИКЛУЧЕТЕ СЛУШАЛКИ

Provera sluha

2. ЗАПОЧНЕТЕ ГО ONLINE ТЕСТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА СЛУХ

Provera sluha

3. ВЕНСЕТЕ E-MAIL И ПЕВЗЕМЕТЕ ГО РЕЗУЛТАТОТ

БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА СЛУХ ONLINE КАКО ДА ГО НАПРАВИТЕ ТОА

Online проверката на слухот е едноставна, трае неколку минути и преставува брз начин за почетно идентификување на промените на слухот кај личности кои се сомневаат   на оштетување на слухот. Овој тест симулира една од животните ситуации во која е присутна бучавата за да дознае колку добро може да се фокусирате на говорот, да ја филтрирате и отстраните бучавата

Ваште реакции ќе покажат дали почнувате да чувствувате губиток на јасноста на слухот со кој се соочуваат голем број на постари лица. За време на тестот нивото на позадинската бука ќе се зголемува и намалува за да се тестира со колкава бучава можете да се изборите пред да го изгубите фокусот на говорот.

Пред почеток на тестот потребно е да ја прилагодите јачината на звукот на компјутерот на ниво на нормален говор. За време на тестот за слух потребно е да користите слушалки за подобри услови на изведување на тестот.

Кога ќе завршите со тестот, потребно е да ја напишете Вашата e-mail адреса на која ќе Ви биде испратен резултатот од online проверката на слухот со професионално објаснување и препорака.

ШТО ЗНАЧИ РЕЗУЛАТАТОТ ОД ONLINE ПРОВЕРКАТА НА СЛУХ?

Вашиот резултат од проверка на слухот ќе биде искажан на скала од 0 до 100%. Се разбира колку е поголем Вашиот резултат, толку подобро ќе  го разберете говорот во бучни средини. Резулатот под 64% може да укажува на влошување на способноста за разбирање на говорот во бучна средина и послаб слух, а колку е помал, толку повеќе треба да размислите да направите професионална проверка на слух од страна на стручно лице.

Ве молиме имајте предвид дека било кој тест за online проверка на слухот треба да се користи само за информативни цели и е дизајниран  да помогне во почетна идентификација на оштетување на слухот и да ги охрабри луѓето да преземат конкретни чекори кон подобар слух. Овој тест не е замена за професионална аудиометриска проверка на слух која ја спроведуваат професионално едуцирани аудиолози.

Ве охрабруваме уште денес да го проверите Вашиот слух, а доколку забележите дека некои звуци послабо ги слушате, можете да не контактирате за професионална проверка во некое од нашите претставништва низ Македонија!