ZIRCON

Со новиот слушен апарат Zircon, Oticon за прв пат воведува искуство на отворен звук во основна категорија на слушни апарати. На тој начин им овозможува на корисниците одново да го ”слават животот” (слоган кој го краси името Zircon). Oсновната категорија на слушни апарати води во нов свет на слушна нега.

Достапни бои:
ZIRCON ZIRCON
ZIRCON ZIRCON
ZIRCON ZIRCON
ZIRCON ZIRCON
ZIRCON ZIRCON
ZIRCON

Премиум искуство на отворен звук во основна категорија на слушни апарати

ZIRCON

Квалитетно поврзување со голем број на различни уреди

ZIRCON

Можност за избор на апарат со полнач или без полнач

Користејќи револуционерна технологија која се базира на моќната Polaris платформа, Oticon Zircon содржи техничко решение кое може да се види кај Oticon More-технологија BrainHearing и говор од 360°, нудејќи јасен и урамнотежен звук,дури и кога корисникот е во бучни ситуации.

ZIRCON

Oticon Zircon слушните апарати нудат четири модели на слушни апарати и две нивоа на технологија. Тоа вклучува miniRITE T, miniRITE R, miniBTE T, miniBTE R како и ниво на технологија 2 и 1. Достапни во верзија со полнач и без полнач на нашите корисници им дава големи можности за избор.

ZIRCON

Со Oticon Zircon се добива широк спектар на можности за поврзување. Streaming преку iPhone, iPad, одредени Android телефони, поврзување со TV Adapter, Connect Clip, Oticon ON app, решенија со кои корисникот во исто време ужива во слушање и го контролира омилениот звук.

ZIRCON

Различниот дизајн, избор со полнач, голем пакет на поврзувања, даваат можност на што поголем број на корисници технологијата која го менува животот да биде достапна.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.

Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: ZIRCON

    Ria 2