ЗАКАЖЕТЕ БЕСПЛАТНУ ПРОВЕРУ НА СЛУХ ИЛИ ТЕСТИРАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ

НЕ ДОЗВОЛЕТЕ ДА ВАШИОТ ЖИВОТ МИНЕ ВО ТИШИНА, ЗАКАЖЕТЕ ГО ВАШИОТ БЕСПЛАТЕН ТЕРМИН ОДМАХ.

Во претставништвата на компанијата Аудитива широм Македонија можете бесплатно да ја проверите својата слушна способност и, ако е потребно, БЕЗ ЗАДОЛЖУВАЊЕ да ги испробате најсовремените модели на слушни апарати од светскиот лидер, денска компанија Oticon.

За да не чекате долго, најдобро е да го закажете вашиот бесплатен термин. За закажување, можете да користите телефонската линија на бројот 02 30 61 806 (бесплатен повик за територијата на цела Македонија) или да го пополните формуларот што се наоѓа подолу. ВРАТЕТЕ ГО ДОБРИОТ СЛУХ УШТЕ ДЕНЕС, ЗАКАЖЕТЕ ТЕРМИН!

    ЗАКАЖЕТЕ БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА СЛУХОТ!