RUBY

Oticon Ruby е семејство на основни слушни апарати со најнова технологија.

Oticon Ruby апаратите се изработуваат на најновата Velox S платформа и покриваат различно оштетување на слухот- од благо до тешко.

ДОСТАПНИ БОИ:
RUBY RUBY
RUBY RUBY
RUBY RUBY
RUBY

СУПЕРИОРЕН КВАЛИТЕТ НА ЗВУКОТ

RUBY

ЛЕСНО ПОВРЗУВАЊЕ

RUBY

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИИТЕ

Карактеристиките и високата адаптибилност на Oticon Ruby овозможуваат широк спектар на подесување кои на корисникот му овозможува квалитетно разбирање но и поддршка во текот на образованието,професионалната работа и слободното време.

Најважни карактеристики на Oticon Ruby слушни апарати:

1.Овозможуваат висок степен на разбирање на говорот со помош на правилна детекција и обработка на звук со елиминирање на бучавата и микрофонијата.
2.Можностa за спарување на Ruby апаратите со CROSS системот им нуди на корисниците со еднострано оштетување чувство за обострано слушање.
3.Oticon Ruby има можност за проширување на звучниот спектар во повеке делови и на тој начин овозможува комфор при слушање.
4.Овој апарат многу лесно се поврзува со други уреди. Во исто време може да биде поврзан со: Еден Phone Adapter 2.0,Четири TV Adaptera 3.0, Еден Connect Clip (кој може да се поврзува со 8 уреди), Еден Remote Control.

Со Iphone телефоните се поврзува директно, без додатоци.Со помош на Oticon On апликацијата можете да зголемувате, намалувате и менувате програми на Вашиот слушен апарат.

RUBY

Oticon Ruby семејството го сочинуваат следниве модели: Оticon Ruby 1 и Oticon Ruby 2 кои можат да бидат во неколку подмодели: miniRite, miniRite T, miniRite R (се полнат батериите), BTE.BTE PP.

Посоветувајте се со нашите аудиолози и проверете дали Oticon Ruby е правото решение за Вашиот слух!

RUBY

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: RUBY

    Ria 2