SENSEI

Oticon Sensei е семејство на слушни апарати специјално дизјанирани за деца. Изграден на Inium платформата, Sensei е комбинација од иновативни аудиолошки елементи и робест дизајн. Со тоа се постигнува задоволување на единствените потреби на децата од сите возрасти.

ДОСТАПНИ БОИ:
SENSEI SENSEI
SENSEI SENSEI
SENSEI SENSEI
SENSEI

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАН ЗА ДЕЦА

SENSEI

КОМБИНАЦИЈА НА ИНОВАТИВНИ АУДИОЛОШКИ ЕЛЕМЕНТИ И РОБЕСТ ДИЗАЈН

SENSEI

ПОКРИВА ПОДРАЧЈЕ НА ПОДЕСУВАЊЕ ДО 10KHZ НА 8-10 КАНАЛИ

Sensei е наменет за деца со оштетен слух од лесен до тежок степен.
Sensei моделите покриваат подрачје на подесување до 10 kHz на 8-10 канали во зависност од моделот и овозможуваат формирање на 4 различни програми на работа.

Sensei семејството на слушни апарати опфаќа две ценовни подврсти, Sensei Pro и Sensei Standard. Двете варијанти опфаќаат:
-RITE модели, со можност за избор на три јачини на miniFite ресивери (60, 85, 100),
-BTE модели (Sensei 75,Sensei 90) компатибилни со Corda miniFit (можност за избор miniFit: open dome-6, 8, 10mm, bass dome-single vent-6, 8, 10, 12mm, bass dome-double vent-6, 8, 10, 12mm, power dome-6, 8, 10, 12mm).

Обезбедува високи перформанси во разбирање на говорот дури и во комплексно опкружување. Sensei нуди импресивна флексибилност со своите можности да се адаптира на специфичните дневни потреби на секое дете со слушно оштетување.

SENSEI

Обезбедува високи перформанси во разбирање на говорот дури и во комплексно опкружување. Sensei нуди импресивна флексибилност со своите можности да се адаптира на специфичните дневни потреби на секое дете со слушно оштетување.
Speech Guard E system обезбедува потполно и природно слушно искуство комбинирајки две методи на амплификација, нелинеарни и линеарни, во еден систем на компресија. Со тоа е создадена цврста основа за развој на аудиторниот систем.

SmartFit Trainer е новитет во ова семејство на слушни апарати кој им олеснува на родителите правилно да ги постават индивидуалните оливи со помош на LED индикатори.

SENSEI

Oticon Sensei овозможува и употреба на додатна опрема за комуникација како што се FM систем и ConnectLine sistem (Streamer Pro, TV и Phone adapter). Направен е од материјал кој ја намалува можноста од појава на алергиски реакции, зголемена отпорност на прашина, вода и физички оштетувања.
Во понудата на располагање се 11 бои на куќишта изградени од биокомпатибилни материјали.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство. Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство, трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: SENSEI

    Ria 2