DYNAMO

Oticon Dynamo е семејство на супермоќни слушни помагала позади уво (BTE 13) изградени на новата платформа Inium Sense. Дизајнирани за корисници со сериозно и многу тешко губење на слухот кои сакаат дискретен уред со висока излезна моќ. Обезбедува лесен пристап до контрола на јачината на звукот и прилагодување, истовремено обезбедувајќи оптимално разбирање на говорот.

Достапни бои:
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO

Дизајниран за корисници со тешки оштетувања

DYNAMO

Дискретен уред со висока излезна моќ

DYNAMO

Лесен пристап до контрола на јачината на звукот

Oticon Dynamo располага со уникатна комбинација на пристап за обработка на сигнали со помош на функциите Speech Rescue и Speech Guard.
• Speech Rescue го подобрува разбирањето на говорот со зачувување на високофрекфентните говорни елементи кои најчесно се губат.
• Speech Guard функцијата комбинира два методи на засилување на звукот(линеарно и нелинеарно) во еден систем за компресија помага да се зачуваат фините детали на говорот со што звуците се звучни, пријатни и јасни.
YouMatic е личен автоматски систем кој ја контролира обработката на сигналот во различни звучни средини со прилагодување на одговорот, насоката, намалувањето на шумот и брзина на компресија на звукот.
Моделите Dynamo го покриваат опсегот на подесување до 6,5 kHZ на 4-9 канали во зависност од моделот и овозможуваат формирање на 4 различни процесирачки програми.
Моделот Dynamo е достапен во четири подмодели со различен ранг на цени:

1. Dynamo SP 10
2. Dynamo SP 8
3. Dynamo SP 6
4. Dynamo SP 4

Понудата вклучува куќиште во 7 бои од биокомпатибилен и антиалергенски материјал. Dynamo овозможува и користење на дополнителна комуникациска опрема како што се системот FM и ConnectLine, со што на своите корисници им го олеснува користењето телефон, мобилни уреди, телевизор и др.

DYNAMO

 

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт. Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.
ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: DYNAMO

    Ria 2