NERA 2

Oticon Nera2 е семејство на слушни апарати со најдобри перфоманси во категорија на модели со напредни технологии.

Достапни бои:
NERA 2 NERA 2
NERA 2 NERA 2
NERA 2 NERA 2
NERA 2 NERA 2
NERA 2 NERA 2
NERA 2 NERA 2
NERA 2 NERA 2
NERA 2

Природно доживување на звукот во звучно опкружување

NERA 2

Го зголемува разбирањето на говорот кај лицата со тешко и многу тешко oштетување на слухот

NERA 2

Содржи 4 различни програми за програмирање

Наменет е за пациенти од лесно до тешко оштетување.
Поседуваат можност за комбинирање на напредни функции за обработка на звукот (Spatial Sound Advanced,YouMatic Advanced, IniumFeedback shield). Oticon кај овој модел постави нови стандарди за доживување на природен звук во звучно опкружување. Spatial Sound користи бинеурална обработка на звукот при што кај двата апарата истовремено комуницираат. На тој начин овозможува прием на природен звук ( се чувствува разлика во брзината и интензитетот на звукот што доаѓа до увото) и исто така подобро доживување на звукот од околината.
Nera 2 моделите покриваат подесување од 8 kHz на 6-8 канали во зависност од избраниот модел и овозможуваат формирање 4 различни програми за работа.

NERA 2

Nera 2 семејството на слушните апарати опфаќа две подрупи на апарати Nera 2 Pro и Nera 2 Standard. Двете варијанти ги опфаќаат следниве модели:

  • RITE (со можност на избор на 3 јачини на miniFit звучници (60,85,100)
  • стандардни BTE (Ria2 85, Ria2100)
  • Mini BTE
  • канални (ITE; ITC; CIC; IIC)

Стандардни BTE и mini BTE модели имаат можност за удобно прилагодување со отворен слушен канал со помош на Corda miniFit системот со силиконски гумичкикај кои по потреба се одбира големината и видот ( open dome- 6,8,10,12mm, bass dome – single vent – 6, 8, 10, 12mm, bass dome – double vent – 6, 8, 10, 12mm, power dome – 6, 8, 10, 12mm).
Nera 2 Pro каналните апарати се нови невидливи модели IIC направени за корисници кои бараат да се потполно дискретни.
Подмоделите Nera 2 Pro Ti нудат опција за користење интегриран генератор за звук- Tinnitus Sound Support наменет за корисници кои покрај оштетувањето на слухот имаат и изразен тинитус (зуење во ушите). Овие модели достапни се во BTE, RITE и miniRITE варијанти. Oticon Nera 2 овозможува и користење на дополнителна опрема за комуникација како што се FM sistem и ConnectLine sistem со што на корисниците им се овозможува лесно користење на апаратите со телефон, мобилни уреди , телевизор и др.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници. ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: NERA 2

    Ria 2