RIA 2

Oticon Ria 2 семејството на слушни апарати изградена на Inium платформата е модел со најдобри перформанси во категоријата на модели од средна класа.

Достапни бои:
RIA 2 RIA 2
RIA 2 RIA 2
RIA 2 RIA 2
RIA 2 RIA 2
RIA 2 RIA 2
NERA 2 RIA 2
RIA 2 RIA 2
RIA 2

Удобност и јасно слушање

RIA 2

4 различини програми на работа

RIA 2

Овозможува користење на додатна опрема за комуникација

Наменета е за корисници со лесен до тежок степен на оштетување на слух.
Заедничкото делување на напредните функции на обработка на звукот (YouMatic Essential,FreeFocus, Inium Feedback shield) им обезбедува на корисниците удобност и јасно
слушање и најоптимално разбирање говор дури и во бучно опкружување.
Ria 2 моделите покриваат подрачје на подесување до 8 kHz на 4-6 канали во зависност од избраниот модел и овозможуваат формирање на 4 различни програми на работа.
Ria 2 семејството на слушни апарати опфака две ценовни подврсти Ria 2 Pro и Ria 2 Standard. Двете варијанти ги опфакаат следниве подмодели:

  • RITE (со можност за избор на три јачини на miniFit ресивера ( 60,85,100),
  • стандардни BTE (Ria 85, Ria 100)
  • Mini BTE
  • канални (ITE,ITC,CIC,IIC)

Стандардни BTE и Мini BTE модели имаат можност за комфорно подесување со отворен слушен канал со помош на Corda miniFit систем со силиконски гумички кои по потреба се одбираат по врста и величина( open dome 6,8,10 mm,bass dome -single vent 6,8,10,12 mm,bass dome -double vent 6,8,10,12 mm,power dome -6,8,10,12 mm).

Во линијата Ria 2 Pro канални слушни апарати е и новиот невидлив модел IIC направен за корисниците кои бараат потполна дискретност.

Подмоделите Ria 2 Pro Ti нудат опција за користење на интегриран генератор на звук-Tinitus Sound Support наменет за корисници кои покрај оштетување на слух имаат и изразен тинитус (зуење во ушите). Овие модели достапни се во BTE,RITE и miniRITE варијанти.

RIA 2

Oticon Ria 2 овозможува и користење на додатна опрема за комуникација како што се FM систем и ConnectLine систем и така на своите корисници им го олеснува користењето на мобилен телефон, мобилни уреди,телевизор и др.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.

Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: RIA 2

    Ria 2