OTICON REMOTE CONTROL

Oticon Remote Control 2.0 и 3.0 се далечински управувачи кои можат да се користат за подесување на јачината на звукот на слушните апарати и промена на програмите за попријатно искуство во слушањето.

Oticon Remote Control

Oticon Remote Control 2.0 и 3.0 се далечински управувачи кои можат да се користат со сите wireless Oticon апарати и погодни за корисници кои избрале designRITE, IIC или CIC модели без копчиња или личности кои имаат проблем со употреба на мали копчиња.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство.Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: OTICON REMOTE CONTROL

    Ria 2