ConnectClip

ConnectClip и ConnectLine се комплетно интегрирани системи кои се едноставни за употреба и овозможуваат да се добие максимална корист од носењето на слушни апарати.

ConnectClip

Овие системи функционираат со сите Oticon wireless слушни апарати зголемувајќи ги позитивните искуства на слушање и комуникација како што се разговор по телефон или фиксен телефон, гледање телевизија, слушање музика, видео разговор и сл. Системот се состои од следните уреди: Streamer Pro, Adapter za telefon, TV adapter и микрофон.

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство. Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство,трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: ConnectClip

    Ria 2