СЛУХОТ МУ ДАВАТ СМИСОЛ НА ЖИВОТОТ

Ушите Ве прават свесни за разни работи без потреба да гледате, на пример ако надвор има сообраќај дали се движи брзо или бавно. Дури и дали возачите се нервозни и свират.

ПОДЕСЕТЕ ГО ЗВУКОТ ИЛИ ПРИКЛУЧЕТЕ СЛУШАЛКИ

ЗАПОЧНЕТЕ ГО ONLINE ТЕСТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА СЛУХ

ВЕНСЕТЕ E-MAIL И ПЕВЗЕМЕТЕ ГО РЕЗУЛТАТОТ

Секако, можете и да погледнете. Но, потребни се сите наши сетила за да ни пружат потполна ментална слика за светот. Сите сетила мора да работат заедно. Значи, што повеќе податоци добиваме од секое сетило поединечно, толку е подобра сликата која ја добиваме за светот.

 

 

На овој начин, слухот помага животот да стане смислен и богат со детали. Како што музиката може да го трансформира филмот, така и ушите додаваат детали кои го прават животот смислен. Тие додаваат детали како што се птиците кои летат над Вас, плажата пред Вас или ветерот кој дува во дрвјата. Или чуството на атмосфера во просторијата, било да е полна со мебел или празна, или да паѓа дожд на прозорот, или пламенот кој пука во каминот.

 

Со добар слух, ќе знаете илјадници ситни детали покрај овие без гледање. Едноставно станувате свесни, затоа што слухот делува во склад со сите други сетила како би ја збогатило Вашата комплетна слика за светот.

    ЗАКАЖЕТЕ БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА СЛУХОТ!