СТОЈАНОВ БОРИС

71
СТОЈАНОВ БОРИС

Јас сум Стојанов Борис и имам 80 год.

Дипломиран машински инженер во пензија. Сум работел во многу фирми каде бев изложен на голема бучава која придонесе за намалување на мојот слух. Со текот на годините установив дека тоа ми премина во хендикеп и поради тоа станав аксиозен.

Кога отидов во АУДИТИВА дознав за современите апарати на Oticon коишто до ден денес ги носам беспрекорно. Мојот живот стана нормален сега. Сега функционирам како среќен и релаксиран пензионер.

Им препорачувам на луѓето кои имаат проблем со слухот да се јават во претставништвата на АУДИТИВА каде ќе бидат беспрекорно добро услужени и нивниот проблем ќе биде во најскоро време отстранет.

ЗАКАЖЕТЕ ЈА ОВАА УСЛУГА!