СТЕРЈОВСКИ СЛАВЕ

86
СТЕРЈОВСКИ СЛАВЕ

Се викам Стерјовски Славе, татко сум на две деца и по професија сум високо квалификуван возач и со тоа се занимавав се до моето пензионирање.

Слухот го губев постепено како резултат на мојата професија и ми беше тешко да се поврзам со околината и да ги остварам моите желби и цели. Откако го добив ОTICON апаратот мојот живот се промени. Јас сум инаку љубител на музиката, компонирам мелодии и пишувам текстови за песни. Поради што бев попречен со слухот, откако го добив апаратот мојата цел моментално е да издадам мое CD со новокомпонирани песни.

ЗАКАЖЕТЕ ЈА ОВАА УСЛУГА!