ЈАНКОВА РУЖА

74
ЈАНКОВА РУЖА

Откако почнав да го губам слухот имав потешкотии во секојдневниот живот, бидејќи не можам да ги разберам луѓето што ми зборуваат и не можам да го лоцирам звукот од каде доаѓа.

Благодарение на слушното помагало на OTICON што добро ме служи и убаво слушам, сега без него не можам да функционирам.

ЗАКАЖЕТЕ ЈА ОВАА УСЛУГА!