• да ја намалиме јачината на изворот на звук (телевизор, телефон MP3 player, радио,...)
  • да се оддалечиме од изворот на бучава,
  • да не се изложуваме на звуци посилни од 85dB (бучава со јачина од над 85dB може да се сретне и во сообраќајот),
  • користење на заштита за ушите при изложување на бучава (слушалки за работа во фабриките, тампони за уши,...).