Пензионер со долгогодишно работно искуство

Имав проблем со слухот кој ми создаваше потешкотии во животот. Благодарение на " OTICON " слушните апарати мојот живот се претвори во нормален и функционирам како среќен пензионер.

Благодарение на вработените во Аудитива дознав за беспрекорните слушни апарати, кои ги препорачувам на секој човек кој има проблем со слухот.