Termet ' rezistent ndaj ujit' apo ' i qëndrueshëm ndaj ujit' janë në përdorim të gjërë dhe i kuptueshëm. Secili prodhim me këto terme llogaritet me cilësi më të lartë kundrejt atyre prodhime që nuk i kanë këto veti.

Standard IEC 60529  i cili e përshkruan sigurimin e punës së pajisjeve në pluhur dhe ujë, me ndihmën e IP numrat e cili e tregon shkallën e sigurisë të prodhimit nga rezistenca e pluhurit dhe ujit në strehimin ku janë vendosur komponentët elektrikë. Duke kuptuar numrat IP, përdoruesi do të marrë një pasqyrë më të qartë të shkallës së mbrojtjes, në vend që të mbështetet vetëm në përshkrimet sugjestive tregtare të prodhuesit ose shitësit.

 

Për shembull, një prizë elektrike e shënuar me IP22 siguron mbrojtje nga gishtat dhe nuk do të dëmtohet nëse ekspozohet ndaj pikave vertikale ose afërsisht vertikale të shiut ose grykat e tjera të ujit.

 

Standardi i specifikuar specifikon numrat e mëposhtëm IP:

Pluhuri (Trupa anësorë)

Niveli i IP 1. Numri Përshkrimi i niveleve të mbrojtjes

0 - Nuk ka mbrojtje

1 - Mbrojtja kundër trupave të anëve të forta me një diametër prej 50 mm ose më shumë

2 - Mbrojtje kundër trupave anësorë të ngurtë me diametër 12,5 mm ose më shumë

3 - Mbrojtja kundër trupave anësorë të fortë me diametër prej 2.5 mm ose më shumë

4 - Mbrojtje kundër trupave të anëve të forta me diametër prej 1,0 mm ose më shumë

5 - Mbrojtja nga pluhuri në një sasi që mund të ndërhyjë në funksionimin normal

6 - I papërshkueshëm nga pluhuri

Uji (Lagështi)

Niveli i IP 2. Numri Përshkrimi i niveleve të mbrojtjes

0 - Nuk ka mbrojtje

1 - Mbrojtja nga pikat e ujit që janë ngjitur vertikalisht

2 - Mbrojtja nga pikat e ujit që mbërthenin vertikalisht kur produkti është në një kënd prej 15 *

3 - Mbrojtja e llakut të ujit në një kënd prej 60 * në çdo anë vertikale

4 - Mbrojtja nga uji i derdhur në produkt nga çdo drejtim

5 - Mbrojtja kundër ujit nga të gjitha drejtimet

6 - Mbrojtja nga uji i fortë nga të gjitha drejtimet

7 - Mbrojtja kundër zhytjes afatshkurtër në ujë

8 - Mbrojtja nga shkrirja e vazhdueshme në ujë

 

Specifikimi i nivelit IP e mbrojtjes në materialet e reklamimit dhe përdorimin e termave " rezistent nga uji" ose "i papërshkueshëm nga uji" sugjeron përdoruesit që një produkt i veçantë ka një rezistencë të jashtëzakonshme dhe nuk do të dëmtohen nga ekspozimi ndaj ujit në kushte normale të punës (duke ecur në shi dush , notuar, djersitje, spërkatje aksidentale etj.).

 

Brezi i fundit i aparateve për dëgjim, duke faleminderuar aplikimin e shtresave nano dhe komponentet e brendshme elektronike, posedojnë një nivel të lartë të mbrojtjes kundër hyrjes së ujit brenda shtresës së jashtme të pajisjes dhe mbrojtjen e komponenteve elektronike.

 

Përdoruesve që ka ndodhur që aparatet e tyre të dëgjimit të lagen tërësisht në ujë, duhet ta fshijnë me kujdes pjesën e jashtme, ta hapin kapakun e baterisë që të del i gjithë uji që ka hyrë brenda, dhe kështu me kapak të hapur duhet lënë atë të thahet për rreth 30 minuta. Pas kësaj, aparati për dëhgjim përsëri do të jetë funksionale në kushte normale.

 

Bazuar në përshkrimin e mësipërm, shumica e instrumenteve moderne të dëgjimit korrespondojnë me klasifikimin IPx7, që është, numri më i madh i aparateve të dëgjimit janë vërtet të papërshkueshëm nga uji.

 

 

Pajisje dëgjimi për zhytësit, SCUBA, FREE DIVERE dhe APNEA?

 

Aparatet për dëgjim absolute të padepërtueshme për ujë, nëse ato ekzistojnë, nuk do të kishin përdorim praktik të thellësive për zhytje rekreative dhe profesionale. Me rritjen e thellësisë së ujit, presioni hidrostatik i ujit rritet, çdo 10 m thellësi rrit presionin me 1 bar (atmosferë). Për shembull, në një thellësi prej 20 m, presioni i ujit është 2 bar.

 

Ndryshimet në presion janë më të mëdha në ujë të cekët, kështu që problemet me dhimbje në veshë mund të ndodhin në një thellësi prej 1-2 metra, për njerëzit që nuk mund ta barazojnë presionin.

 

Aparatet e dëgjimit mbyllin kanalin e veshit të jashtëm dhe presioni i ujit mund të shkaktojë implansion në aparatin e dëgjimit në vesh, gjë që sigurisht do të çojë në plagosje të rënda dhe madje edhe vdekje.

 

Pra, nuk ka aparate dëgjimi të destinuara për zhytësit dhe as nuk duhet të përdoren për zhytje në ujë.