Oticon Ria 2 familja e aparateve për dëgjim është e ndërtuar mbi platformën e re Inium është model me performansat më të mira në kategorinë e modeleve nga klasa e mesme

I projektuar për përdorues me dëmtim nga shkalla më e lehtë dhe atë të rëndë dëgjimi.

Veprimi i kombinuar i funksioneve të avancuara të përpunimit të zërit (YouMaticEssential, FreeFocus, Inium Feedback shield)  përdoruesve ju siguron komoditet dhe qartësi gjatë dëgjimit dhe kuptimin më optimal të zërit edhe në ambient të zhurmshëm.

Ria 2 modelet mbulojnë zonë për rregullim nga 8 kHz në 4-6 kanale në varësi nga modeli i zgjedhur dhe mundësojnë formimin e 4 programeve të ndryshme

Ria 2 familja e aparateve për dëgjim përfshin dy vargje të çmimeve, Ria 2 Pro dhe Ria 2 standard. Të dy variantet i përfshijnë nënmodelet në vijim:

  • RITE ( me mundësi për zgjedhje të tre forcave miniFite resiver (60, 85, 100),
  • BTE standard (Ria 85, Ria 100)
  • Mini Bte
  • Kanal ( ITE, ITC, CIC, IIC)

Modelet standarde BTE dhe Mini BTE kanë mundësi për rregullim komodues me kanalin dëgjues të hapur me ndihmën e Corda miniFit sistem me pedal të silikonit të cilat sipas nevojës zgjidhen sipas shumëllojshmërisë dhe madhësisë ( open dome -6, 8, 10 mm, bas dome - single vent -6, 8, 10, 12mm, bass double vent -6, 8, 10, 12 mm, power - 6, 8,10, 12 mm).

Në lidhjen e Ria 2 Pro aparati kanal është edhe modeli i padukshëm IIC i projektuar për përdorues të cilët kërkojnë  të kenë model plotësisht diskret

Nënmodelet e Ria 2 Pro ofrojnë mundësi për përdorim të gjeneratorit integrues në zë-

Tinnitus Sound Support i projektuar për përdorues  që edhe pavarsisht dëmtimit të dëgjimit kanë edhe tinitus (fishkëllim në veshë). Këto modele janë të disponueshme në BTE,RITE dhe mini RITE variantet.

Oticon Ria 2 mundëson përdorimin e pajisjeve plotësuese për komunikim siç është FM sistemi dhe ConnectLine sistemi me të cilën përdoruesve u'а lehtëson përdorimin e celularëve, telefonave, televizionit etj.