Oticon Nera 2 është nga familja e aparateve për dëgjim me performansa më të mira në kategorinë e modeleve të klasës së përparuar.


I projektuar  për përdorues nga dëmtim i shkallës më të lehtë dhe atë të rëndë të dëgjimit.

Me kombinimin e funksioneve të përparuara përpunohet zëri ( Spatial Sound Advanced,YouMaticAdvanced, IniumFeedback shield) Në këtë model, Oticon ka vendosur standarde të reja në përvojën hapësinore, duke krijuar një eksperiencë natyrore të mjedisit të shëndoshë. Spatial Sound përdor përpunim binaural të zërit të cilat të dy aparatet komunikojnë mes vete. Me atë është mundësuar mënyrë natyrore e pranimit të zërit ( ndjesia e dallimit të shpejtësisë së ardhjes së zërit në veshin e caktuar dhe dallimi i intenzitetit ), poashtu përjetim më i mirë i mjedisit.

Nera 2 modelet mbulojnë zonë për rregullim nga 8 kHz në 6-8 kanale në varësi nga modeli i zgjedhur dhe mundësojnë formimin e 4 programeve të ndryshme

Nera 2 familja e aparateve për dëgjim përfshin dy vargje të çmimeve, Nera 2 Pro dhe Nera 2 standard. Të dy variantet i përfshijnë nënmodelet në vijim:

  • RITE ( me mundësi për zgjedhje të tre forcave miniFite resiver (60, 85, 100),
  • BTE standard (Ria 85, Ria 100)
  • Mini Bte
  • Kanal ( ITE, ITC, CIC, IIC)

Modelet standarde BTE dhe Mini BTE kanë mundësi për rregullim komodues me kanalin dëgjues të hapur me ndihmën e Corda miniFit sistem me pedal të silikonit të cilat sipas nevojës zgjidhen sipas shumëllojshmërisë dhe madhësisë (open dome - 6, 8, 10mm, bass dome - single vent - 6, 8, 10, 12mm, bass double vent - 6, 8, 10, 12mm, power dome - 6, 8, 10, 12 mm).

Në lidhjen e Nera 2 Pro aparatet kanal është edhe modeli i padukshëm IIC i projektuar për përdorues të cilët kërkojnë  të kenë model plotësisht diskret

Nënmodelet e Nera 2 Pro ofrojnë mundësi për përdorim të gjeneratorit integrues në zë-

Tinnitus Sound Support i projektuar për përdorues  që edhe pavarësisht dëmtimit të dëgjimit kanë edhe tinitus (fishkëllim në veshë). Këto modele janë të disponueshme në BTE,RITE dhe mini RITE variantet. Oticon Nera 2 mundëson përdorimin e pajisjeve plotësuese për komunikim siç është FM sistemi dhe ConnectLine sistemi me të cilën përdoruesve u'а lehtëson përdorimin e celularëve, telefonave, televizionit etj.