Oticon Get është familja e aparateve për dëgjim nga klasa ekonomike është projektuar për përdorues për dëmtim të dëgjimit nga shkalla më e lehtë deri në më të rëndë.


Bazohet në konceptet audiologjike më të reja dhe siguron zë të qartë, të këndshëm dhe

kuptim optimal të fjalës.

Get modelet mbulojnë zonë për rregullim nga 6.5 kHz në 4  kanale dhe mundësojnë formimin e 4 programeve të ndryshme

Modelet Get janë të disponueshme në modele standarde pas veshit (BTE dhe BTE Power), gjithashtu edhe në variant kanalë (CIC, CIC POWER, ITC, ITE).

Get BTE modeli mundëson përdorimin e tubave të hollë (Corda 2) dhe pjesë silikoni në vend të protezave individuale, me çka reduktohet ndjesia e veshit të bllokuar dhe ofron përvojë diskrete të këndshme të dëgjimit.

Modeli ofron mundësi për zgjedhje ndërmjet 3 modeleve të ndryshme (Surround,Split,Full) me çka zbutet sfond i zhurmshëm dhe përshtatet me nevojat individuale të përdoruesit.

Sistemi i përparuar që e zbut sfondin e zhurmshëm (Noise Management) i cili është i bazuar në modulime, e bëjnë fjalën më të kapshme për përdoruesin në mjedise të ndryshme.

Në ofertë janë të disponueshme 7 ngjyra  të shtëpizës të ndërtuara nga material biokompatibile.