Oticon Chili është familja e super power aparateve për dëgjim të dizajnuara që ti përmbushin nevojat speciale dhe të ndryshme personave me dëmtim të dëgjimit të rëndë, filluar nga dëmtimi mesatarisht i vështirë deri në shkallën e rëndë të dëmtimit. Me audiologjinë e re qasje e cila është më e mira deri tani nga super power modelet, Chili e përmirson kuptimin dhe jo vetëm përmirsim i dëgjimit por edhe përpunimin e fjalës dhe zhurmës në mënyrë që është e përshtatshme për dëmtime të rënda të dëgjimit .Duke ruajtur besnikërinë e sinjalit, mundëson lidhje të elementeve të fjalës të cilat janë kyçe për kuptimin, veçanarisht te përdoruesit me rezolucion auditor të reduktuar.

Njerëzit me dëgjim më të rëndë zakonisht bazohen në leximin e buzëve duke provuar ta kuptojnë fjalën. Ashtu që, një ndër vështirësitë tek këto kategori është aftësia ta kuptojnë se nga cila anë buron zëri. Oticon Chili duke kombinuar funksionet speciale ( Speech Guard, Spatial Noise Menagement, Split Directionality) siguron pranim më të pastër dhe më natyral të sinjaleve, si dhe njdesi më e mirë nga cili drejtim vie zëri, edhe në mjedis të zhurmshëm.

 Model i aparatit pas veshit është i hollë dhe i fortë, shkëlqyeshëm i kombinuar me dizajn diskret, siguri dhe performansa cilësore. Funksionet e thjeshta mundësojnë ç'kyçje momentale të zërit, përshtatje e shpejtë e volumit dhe ndryshim i programeve.

 Chili modelet mbulojnë zonë për rregullim nga 6.5 kHz në 6-9 kanale në varësi nga modeli i zgjedhur dhe mundësojnë formimin e 4 programeve të ndryshme

Chili modelet janë të disponueshme në tre modele me varg çmimi të ndryshëm-Chili 5, Chili 7 i Chili 9

Në ofertë janë të disponueshme 7 ngjyra  të shtëpizës të ndërtuara nga material biokompatibile.

Chili mundësonë dhe përdorimin e pajisjeve shtesë për komunikim siç është FM sistem dhe Connect line sistem dhe me atë përdoruesve të saj i'u mundëson përdorimin e telefonave, celularëve, televizionit etj.