Kujdes afatgjatë për pacient nënkupton rregullim pa pagesë të apaateve pas blerjes, këshilla pa pagesë nga defektologë me përvojë, sigurim për servis gjatë afatit garantues dhe pas afatit, bateria, pajisje për pastrim dhe të gjitha pajisisjet ndihmëse të cilat  mund të ua lehtësojnë përdorimin e aparatit për dëgjim dhe ta përmirsojnë kualitetin e jetesës personave me dëgjim të dëmtuar.

Auditiva e zbaton politikën e saj të cilësisë përmes një marrëdhënie të përkushtuar mes pacientëve, duke bërë cilësinë e protezave audiologjike dhe servisin qëndror të cilët gjithmonë i kanë në dispozicion të gjitha pjesët e aparatit.

Auditiva përfaqson përkrahje maksimale për personat me dëgjim të dëmtuar dhe familjet e tyre, dhe partner i sigurtë i secilit përdorues të aparateve për dëgjim gjatë gjithë viteve që e përdor aparatin për dëgjim.