Kompanija Oticon është një ndër prodhuesit më të vjetër dhe më i madh në botë të aparateve për dëgjim, ka traditë që në këtë fushë siguron cilësi të lartë të prodhimit.

Oticon në vitin 2017 festoi 113 vjetorin e egzistencës, kurse fillimet e punës së ndërrmarjes datojnë nga viti i 1854, në kohën kur Hans Stefan Demant në qytetin e danimarkës Odenseu ka themeluar puntorinë e tij për punimin e orëve. Aparatin e parë për dëgjim Hans Demant e ka shitur në vitin 1904, dhe për shkak të ineresit të madh ai i është kushtuar punës me aparate për dëgjim, si shpërndarës të aparateve nga Danimarka, Norvegjia dhe Suedia. Pas fillimeve të suksesshhme numri i punëtorve është zmadhuar por edhe kapaciteti i prodhimit është zgjëruar. Kompanija Oticon me kalimin e kohës është prodhuesi më i madh i aparateve për dëgjim në botë.

Oticon sot është kompanija ndërkombëtare e cila prodhon dhe shpërndan aparate për dëgjim njerëzve mbi 120 vende në të gjithë botën. Oticon çdo vit kontribon fonde të mëdha në zhvillim e teknologjive të përparuar i cili shpesh i pari merr risitë revolucionare tek aparatet për dëgjim.

Modelet e Oticon aparateve për dëgjim me cilësi të lartë dhe dizajn bashkëkohor që mund të korigjojnë dëmtimet e ndryshme të dëgjimit, nga më të lehtat tek më të rëndat. Aparatet për dëgjim janë bashkëkohor dhe janë plotësisht digjital dhe zëri i tyre është natyral. Përveq zgjidhjeve të teknologjisë së përparuar, shumë modele kanë një lidhje pa tel në telefon në menyrë që të munden të lehtësojnë telefonimin deri sa vozisim pa pasur nevojë që të mbajmë telefonin në dorë.

Oticon në ish SFRJ filloi me shitje të aparateve për dëgjim nëpërmjet ndërrmarjes Jugolek nga Beogradi në vitin 1965. Oticon prej atëher deri tani është gjithmonë prezent në tregun e mbrendshëm dhe meriton epitetin për cilësi dhe prodhime  të sigurta. Auditiva D.O.O nga Shkupi  vitet e fundit është shpërndarës gjeneral i aparateve për dëgjim dhe pajisjeve nga kompanija Oticon në territorin e Maqedonisë.