Veprimi kryesor i ndërmarrjes është shpërndarja e aparateve për dëgjim nga udhëheqësi botëror i prodhimeve Oticon. Auditiva përveq që është përfaqësues gjeneral i Oticon poashtu është edhe për Interacoustic prodhimet për pajisje audiologjike.

Ndërmarrja Auditiva D.O.O është themeluar në vitin 01.11.2010 në Shkup. Me mundin e vazhdueshëm dhe zgjërimin e rrjetit të shitjes Auditiva erdhi në pozicion të ketë 6 filijale në Maqedoni e cila shpërndan Oticon aparate për dëgjim me tendencë të mëtutjeshme për zgjërim.

Më shumë se njëzet të punsuar nga drejtime të ndryshme (defektolog, elekto inzhinier. ORL specijalist, motra medicinale, proteist) japin mund dhe përpjekje që ti kënaqin nevojat epersonave me dëgjim të dëmtuar si dhe mjek të cilët e diagnostifikojnë dhe kurojnë këta pacientë.

Auditiva me kalimin e viteve prej nga egzistenca është rritur si udhëheqës në tregun e Republikës së Maqedonisë në fushën e audiologjisë dhe pajisjeve audiologjike.