Gjatë zgjedhjes së aparatit për dëgjim informohuni për detaje të rëndësishme. Këto janë disa nga pyetjet më të rëndësishme nga të cilat do të merrni përgjigje kur të na vizitoni.

  • Cili model më përshtatet më së shumti dhe pse?
  •  A varet çmimi i aparatit për dëgjim në cilësi?
  • Sa është garancioni i aparatit për dëgjim dhe çka mbulon?
  • A keni në dispozicion servisin dhe pjesët rezerve?
  • Si duhet të mirëmbahet aparati për dëgjim?
  • Sa shpesh duhet të bëhet kontrollë për dëgjim dhe aparateve për dëgjim?
  • Çka mund të bëhet nëse ka ndryshim dëgjimit?
  • Çka mund të prisni nga aparatet për dëgjim?

 Meritoni të dëgjoni më mirë, kurse aparati për dëgjim ju ndihmon. Do të mund të jeni prap aktivë në punët e përditshme, në rrethin e shoqërisë pa frikë se do të ndjeheni të shkyçur nga biseda.