Tinitus është zë të cilin vetëm ju e dëgjoni. Mund të lajmrohet si pëshpërimë, murmurimë ose bumllimë. Tek disa njerëz lajmrohet përkohësisht, kurse tek disa të tjerë përherë.

 

Më shume se 80% e njerëzve që i mundon tinitus kanë një lloj dëmtimi të dëgjimit. Mund të ndikoj në jetën e përditshme, duke shkaktuar stres, nervozë dhe pagjumsi.

 

Tinitus, si dëmtimi i dëgjimit mund të jetë i shkaktuar nga zhurma e përditshme, mosha, lëndim i kokës dhe qafës si dhe përdorimi i reaksioneve të llojeve të ndryshme të barërave. PËRDERISA I NJIHNI SIMPTOMET E TINITUSIT, ME PATJETËR KONSULLTOHUNI ME EKSPERT.