• Të zvogëlojmë zërin (televizorit, telefonit, MP3 player, radio...)
  •  të largohemi nga burimi i zhurmshëm,
  • të mos jemi prezent në tinguj mbi 85dB (zhurma e fortë mbi 85dB mund të jetë edhe në komunikacion),
  • të përdorim mbrojtëse të veshëve në zhurmë (kufje për punë në fabrika, tampona për veshë...)