Chili

Chili

Oticon Chili është familja e super power aparateve për dëgjim të dizajnuara që ti përmbushin nevojat speciale dhe të ndryshme personave me dëmtim të dëgjimit të rëndë, filluar nga ...

Më shumë
Get

Get

Oticon Get është familja e aparateve për dëgjim nga klasa ekonomike është projektuar për përdorues për dëmtim të dëgjimit nga shkalla më e lehtë deri në më të rëndë.

Më shumë
PAJISJET NDIHMËSE

PAJISJET NDIHMËSE

ConnectLine lidh aparatet për dëgjim me pajisje tjera ( prizë për telefon, TV prizë, Streamer Pro), Oticon Remote Control, Oticon Amigo, alarm enkas për persona me dëgjim të dëmtuar, alarm ...

Më shumë