Oticon Opn

Oticon Opn

Oticon opn është aparati i parë për dëgjim i cili i ndihmon përdoruesit të dëgjojnë më mirë edhe në situata të vështira, të cilat kërkojnë më tepër përpjekje siç është zhurma ...

Më shumë
Alta 2

Alta 2

Oticon Alta 2 është pjestare e familjes së aparateve për dëgjim nga teknologjia e përparuar dhe bën pjesë në klasën premium të aparateve

Më shumë
Nera 2

Nera 2

Oticon Nera 2 është nga familja e aparateve për dëgjim me performansa më të mira në kategorinë e modeleve të klasës së përparuar.

Më shumë
Ria 2

Ria 2

Oticon Ria 2 familja e aparateve për dëgjim është e ndërtuar mbi platformën e re Inium është model me performansat më të mira në kategorinë e modeleve nga klasa e mesme

Më shumë
Sensei

Sensei

Oticon Sensei është familja e aparateve për dëgjim e dizajnuar special për fëmijë. Është projektuar në platformën më të re Inium, Sensei kombinon ide inovative dhe dizajn të fuqishëm, ...

Më shumë
Safari

Safari

Oticon Safari është familja e aparateve për dëgjim është projektuar për përdorues me moshë të caktuar nga foshnjat deri tek adoleshentët. Nevojat e tyre të vetme është të jenë të ...

Më shumë