AUDITIVA HISTORIKU

AUDITIVA HISTORIKU

Veprimi kryesor i ndërmarrjes është shpërndarja e aparateve për dëgjim nga udhëheqësi botëror i prodhimeve Oticon. Auditiva përveq që ...

Më shumë
HISTORIKU OTICON

HISTORIKU OTICON

Kompanija Oticon është një ndër prodhuesit më të vjetër dhe më i madh në botë të aparateve për dëgjim, ka traditë që ...

Më shumë
Zatto Audiovox

Zatto Audiovox

Auditiva si udhëheqës në tregun e Republikës së Maqedonisë në fushën e audiologjisë dhe pajisjeve audiologjike është përkushtuar ...

Më shumë
KUJDES AFATGJATË PËR PACIENT

KUJDES AFATGJATË PËR PACIENT

Kujdes afatgjatë për pacient nënkupton rregullim pa pagesë të apaateve pas blerjes, këshilla pa pagesë nga defektologë me përvojë, sigurim për ...

Më shumë