Аудитива како лидер на пазарот во Република Македонија во областа на аудологијата и аудиолошката опрема максимално е посветена во својата политика на квалитет која подразбира:

 •  дистрибуција на дански Oticon слушни апарати со врвен квалитет
 •  посветен одонос спрема пациентите и желба да се подобри квалитетот на животот
 • без чекање во ред со претходно телефонско закажување
 • бесплатни совети во врска со слухот од страна на искусен дефектолог
 • бесплатна проба на најсовремени слушни апарати
 • бесплатно подесување на слушните апарати после купувањето
 • изработка на квалитетни аудиолошки протези
 • обезбедување на батерии, средства за чистење и сите помошни уреди кои можат да го олеснат користењето на слушните апарати и да го подобрат квалитетот на живот на лицата со оштетен слух
 • повеќе можни начини за набавување на слушни апарати: ФЗОМ, кредитирање, приватно купување
 • неколку начини за плаќање на апарати: кеш, картица, плаќање преку сметка, кредит преку НЛБ Тутунска банка.
 • обезбеден сервис во гарантен рок и вон гарантен рок кој секогаш ѓи има сите делови на располагање на лагер.