Како слушаме, значењето на слухот и оштетувањето

Како слушаме, значењето на слухот и оштетувањето

Што е оштетување на слухот? Губењето на слухот значи дека имате намалена осетливост на звуци кои нормално ...

Повеќе
Типови на оштетување на слухот

Типови на оштетување на слухот

Оштетувањето на слухот се разликува од оштетувањето на видот.

Повеќе
Симптоми на оштетување на слухот

Симптоми на оштетување на слухот

Врз основа на нашето долгогодишно искуство, овде се наброени ситуации кои укажуваат дека постои оштетување ...

Повеќе
Зошто треба да се третира оштетувањето на слухот

Зошто треба да се третира оштетувањето на слухот

Најчести реакции на сознанието за оштетувањето на слухот се : ОДБИВАЊЕ - чувство дека луѓето околу Вас ...

Повеќе
Како да го заштитиме слухот

Како да го заштитиме слухот

да ја намалиме јачината на изворот на звук (телевизор, телефон MP3 player, радио,...) да се оддалечиме од изворот ...

Повеќе
Тинитус - свирење во ушите

Тинитус - свирење во ушите

Šta je TINITUS? Tinitus je zvuk koji samo Vi čujete. Može se javiti u obliku zvonjave, zujanja, šuštanja, bubnjanja. Kod nekih ljudi se javlja povremeno, dok je kod drugih stalan. Više od ...

Повеќе