МАРКОВ ДРАГИ

МАРКОВ ДРАГИ

Пензионер Нешто повеќе од 5 год. приметив дека не слушам, постепено почнав да се изолирам од луѓето кога тие ...

Повеќе
ЈАНКОВА РУЖА

ЈАНКОВА РУЖА

Пензионер Откако почнав да го губам слухот имав потешкотии во секојдневниот живот, бидејќи не можам да ги ...

Повеќе
РОМАНОВА ДАРИНКА

РОМАНОВА ДАРИНКА

Пензиониран наставник  Повеќе години имам проблем со слухот, со текот на стареењето слухот се губи ...

Повеќе
ТРАЈКОВСКИ КРСТЕ

ТРАЈКОВСКИ КРСТЕ

Јас сум Крсте Трајковски, пензионер. Од 2001 година имам проблем со слухот, поради својата професија како ...

Повеќе
АНДОНОВА МИЛКА

АНДОНОВА МИЛКА

Јас сум Милка Андонова, пензионер со дологодишно работно искуство во конфекција. Проблемот со слухот кај ...

Повеќе
Стојанов Борис

Стојанов Борис

Јас сум Стојанов Борис и имам 80 год. Дипломиран машински инженер во пензија. Сум работел во многу фирми каде ...

Повеќе